Zamówienia publiczne

sticky-notes-3272510_640.jpgKancelaria zapewnia pełną obsługę prawną na każdym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku jego realizacji, zarówno do strony wykonawcy jak i zamawiającego. Zespół ekspertów świadczy pomoc prawą m.in. w zakresie:

  • przygotowania oferty,
  • opiniowania SIWZ oraz umów o zamówienie publiczne,
  • udzielenia odpowiedzi na wezwania Zamawiającego w toku postępowania m.in. w zakresie rażąco niskiej ceny, spełnienia warunków udziału w postępowania,
  • składania wniosków o zmianę warunków umowy w zakresie terminu, wynagrodzenia związanego z wykonaniem robót dodatkowych czy zamiennych,
  • reprezentacji przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi.