Prawo cywilne

 

horizontal-946001_640.jpgW zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach majątkowych obejmujących m.in. sprawy o zapłatę z różnych tytułów prawnych, sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, dział spadku, o zachowek.  

Zapewniamy również obsługę w dochodzeniu odszkodowań wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z tytułu czynów niedozwolonych, wypadku przy pracy, bezumownego korzystania oraz niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w trakcie negocjacji, mediacji i przy sporządzaniu ugód i porozumień.