Prawo rodzinne

baby-17369_640.jpgKancelaria zapewnia kompleksową opiekę prawną i wsparcie w sprawach o rozwód, alimenty, przyczynianie się do zaspakajania potrzeb rodziny, ustalanie kontaktów z dziećmi oraz zabezpieczeń roszczeń w sprawach rodzinnych. 

Dzięki wykorzystaniu przez Zespół umiejętności miękkich zapewniamy możliwe najszybsze i satysfakcjonujące zakończenie procesu rozwodowego. 

Pomoc prawna obejmuje również obsługę i reprezentację w sprawach o ubezwłasnowolnienie oraz wyrażenia zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych